practical training

practical training
pratybos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas, kai vyrauja pratimai. Pratybos atliekamos mokant kalbų, skaitymo, rašymo, matematikos, braižybos, kūno kultūros. Pratybų struktūra tokia: 1) pratybų tikslo nurodymas; 2) operacijų sekos (algoritmo) ir atlikimo būdų įsisąmoninimas remiantis teorija, taisyklėmis (aiškinimas, rodymas); 3) bandymas atlikti operacijas ir atlikimo savikontrolė; 4) operacijų kartojimas taikant teorines ir technologines žinias; 5) kartojimo rezultatų vertinimas ir tolesnis pratybų numatymas. Pratybų rūšys: 1) treniruotės (įgūdžiams įtvirtinti); 2) kontekstinės (susietos su ankstesniais įgūdžiais); 3) įspėjamosios (siekiant išvengti klaidų); 4) kūrybinės (naujų variantų ieškojimas). Per pratybas atliekami pratimai: 1) praktinės veiklos užduotys, 2) praktiniai pratybų sistemos veiksmai. Gramatikos pratyboms parengiama pratimų, matematikos – uždavinių serija ir pan. Aukštojoje mokykloje pratybos yra ir mokymo forma. atitikmenys: angl. practical training vok. Übung rus. упражнение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • practical training — praktinis mokymas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Profesijai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas profesinio rengimo įstaigose ir darbo vietose. atitikmenys: angl. practical training pranc. formation pratique, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • practical training tutor — praktinio mokymo vadovas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Asmuo, kuris organizuoja praktinį mokymą darbo vietoje ir jam vadovauja. atitikmenys: angl. practical training tutor pranc. tuteur de formation pratique, m …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • practical training impulse — pratybų impulsas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dozuota judėjimo veikla, garantuojanti pratybų veiksmingumą. atitikmenys: angl. practical training impulse vok. Trainingsimpuls, m rus. импульс занятий …   Sporto terminų žodynas

  • practical training impulse — pratybų impulsas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko organizmo reagavimo į fizinius krūvius (pulso dažnio kaita) per pratybas, pratybų trukmės ir intensyvumo matas. atitikmenys: angl. practical training impulse vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • Optional Practical Training — For other uses, see OPT (disambiguation). Optional Practical Training (OPT) is a period during which undergraduate and graduate students with F 1 status who have completed or have been pursuing their degrees for more than nine months are… …   Wikipedia

  • Curricular Practical Training — (CPT) is temporary employment authorization for non immigrant students in the United States while enrolled in a college level degree program. CPT permission is granted through the institution s International Students Office or equivalent upon… …   Wikipedia

  • Practical engineer — A Practical Engineer is a professional degree awarded by technological colleges in Israel and validated by the National Institute for Technological Training of the Ministry of Industry, Trade Labor (State of Israel). [… …   Wikipedia

  • practical — prac|ti|cal1 W2S3 [ˈpræktıkəl] adj ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(real)¦ 2¦(effective)¦ 3¦(clear thinking)¦ 4¦(suitable)¦ 5¦(using your hands)¦ 6 for/to all practical purposes 7 practical certainty/disaster/sell out etc ▬▬▬▬▬▬▬ [Date: 1500 1600; : Late Latin; Origin …   Dictionary of contemporary English

  • practical — I. adjective Etymology: Middle English, from Late Latin practicus, from Greek praktikos, from prassein to pass over, fare, do; akin to Greek peran to pass through more at fare Date: 15th century 1. a. of, relating to, or manifested in practice or …   New Collegiate Dictionary

  • Training bus — A training bus is a special kind of bus that is used by bus operators for training the driving skills of bus drivers. It is also used to train the driving skill of a person who is learning to become a bus driver. Driving a training bus on the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”